Over ons

Het L.A.K. is in 2008 opgericht met als doel de Limburgse Agility te promoten. De afkorting L.A.K. stond toen voor Limburgse Agility Kampioenschapswedstrijden.

Na enkele bestuurswissels een turbulente en een zeer rustige periode is in september 2015 het voltallige bestuur afgetreden en is een geheel nieuw bestuur toegetreden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Diana van Bree Voorzitter
Caroline van Vroemen Penningmeester
Peggy Vos Secretaris/Ledenadministratie

 

Nieuwe Start

Een nieuw bestuur betekend een nieuwe start voor het L.A.K. Wij willen het L.A. K. graag nieuw leven in blazen. In onze ogen zal het L.A.K. een vereniging worden die toegankelijk is voor iedereen.

Onze doelstelling is om de landelijke agility meer naar het Limburgse land te halen.

Om dit doel te bereiken is het L.A.K. een samenwerking aangegaan met Cum Laude Agility.

Naam

Omdat we ons landelijk willen profileren en ons niet langer willen concentreren op enkel het Limburgse gedeelte van Nederland, hebben we de betekenis van de letters L.A.K. iets aangepast. De letters L.A.K. staan voor:

Landelijke Agility Krachten

Logo

Om onze nieuwe naam kracht bij te zetten, hebben we het L.A.K. van een nieuw logo voorzien.

Het Symbool in dit logo is een Akoben. Een Akoben staat voor waakzaamheid, strijdbaarheid en kracht. Dat is wat wij landelijk willen uitstralen, tevens willen we benadrukken dat het om een nauwe samenwerking tussen mens en hond gaat. Vandaar de "hand - poot" afbeelding in combinatie met de Akoben. Wij hopen dat het logo u net zo goed bevalt als ons.

Activiteiten

Wij zijn voornemens het L.AK. weer op de kaart te zetten. Dit zal tijd kosten en inspanning. We beginnen met een landelijke agility wedstrijd op zondag 24 januari 2016. Ons streven is om meerdere landelijke officiële RvB wedstrijden te organiseren. Daarnaast gaan we ons oriënteren waar in de wereld van agility nog behoefte aan is en kijken we of wij daar in kunnen voorzien.

Om het L.A.K. toegankelijk te houden voor iedereen, introduceren wij 2 manieren waarop u bij het L.A.K. aangesloten kunt zijn:

Lidmaatschap
Dit kost 15 euro per jaar. U bent volwaardig lid, u kunt dan via het L.A.K. uw licentie aanvragen en wij zullen u op de hoogte houden van al onze activiteiten. U heeft voorrang bij inschrijving (indien mogelijk) als u wilt deelnemen aan onze aktiviteiten. (Mochten er meerdere personen, wonend op 1 adres, lid willen worden dan betaald de 2e person 10,00 euro lidmaatschap. Dit noemen we het gezinslid).
 Licentiehouder
U kunt licentiehouder worden. Dit kost 5,00 euro per jaar. U kunt dan via het L.A.K. uw licentie bij de Raad van Beheer aanvragen. U bent dan geen lid. Deze optie is er speciaal voor mensen die een vereniging zoeken enkel en alleen voor de startlicentie agility. (iedere handler betaald 5,00 euro voor het licentiehouderschap. Ook al woont u op hetzelfde adres met een andere licentiehouder.

   Vriendelijke groeten,

   Bestuur L.A.K.